Τρέχουσες Ζητήσεις / Ειδικές Προσφορές

Τρέχουσες Ζητήσεις

Προσφορές Υλικών / Προϊόντων / Υπηρεσιών

Λειτουργία Εφαρμογής με μια ματιά

Ερωτηματολόγιο σε 1 λεπτό: Πόσο energyinbusiness είστε...

Οι υπηρεσίες ζήτησης προσφορών και επαναδιαπραγμάτευσης παρέχονται δωρεάν ...

ΠΟΣΟ “Energy In Business” ΕΙΣΤΕ; εδώ

Τιμές

Συχνές Ερωτήσεις

Είστε ήδη «μέλος» και θέλετε να :

Είστε ήδη «ενδιαφερόμενος» και θέλετε να:

“Energy In Business” Χωρίς μετακινήσεις.., Χωρίς χάσιμο χρόνου.., Χωρίς κρυμμένα κόστη..!

Η άποψή μας

 Πως συναλλασσόμαστε μέχρι σήμερα; 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον ιδιώτη που επιθυμεί να τοποθετήσει στη στέγη της οικίας του φωτοβολταϊκό σύστημα έτσι ώστε να πωλεί το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΔΔΗΕ.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μέχρι να ολοκληρώσει τη συναλλαγή του;

Ξεκινά έρευνα αγοράς για τα φωτοβολταϊκά οικιακά συστήματα. Απευθύνεται σε εταιρείες, επαγγελματίες εγκαταστάτες, μαθαίνει για εργοστάσια παραγωγής, τιμές αγοράς. Όλη η απόκτηση της εικόνας της αγοράς συγκεντρώνεται με μετακινήσεις, ραντεβού αυτοψίας στο χώρο του, συλλογή τεχνικών πληροφοριών, συγκρίσεων, προβληματισμού, συζητήσεων με «ειδικούς» και μη, φίλους και λοιπούς για όσο χρόνο «αντέξει» η υπομονή του. Αφού πάρει την απόφαση του αναθέτει το έργο του στον προμηθευτή της αρεσκείας του. Τα κριτήρια για την ανάθεση συνήθως είναι:

  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
  • Η Τιμή αγοράς του
  • Το εμπορικό όνομα του προμηθευτή
  • Η Αναγνωσιμότητα του προϊόντος
  • Άλλες πληροφορίες

Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης ειδικά αν δεν είναι γνώστης της συγκεκριμένης αγοράς 60 ημέρες
(μέσος όρος)

 Πως μπορούμε να συναλλασσόμαστε αύριο; 

Αν μπορούσε με άλλο τρόπο να πραγματοποιήσει την συναλλαγή του, ποιος θα ήταν αυτός και σε τι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα;

Ο ιδιώτης λοιπόν ως «ενδιαφερόμενος» μέσα από την εφαρμογή της "Energy In Business" κοινοποιεί την ανάγκη του επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία «Φωτοβολταϊκά» στα «μέλη» (επιχειρήσεις-επαγγελματίες) που συμμετέχουν σε αυτή. Συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα στοιχεία που έχει στις σχετικές ερωτήσεις περιγράφει ουσιαστικά τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου του. Με την αποστολή της ,τα «μέλη» που την λαμβάνουν αν επιθυμούν, τοποθετούνται με την προσφορά τους. Η διαδικασία αναζήτησης έως τη λήψη προσφορών έχει χρονική διάρκεια από μία (1) έως εικοσιπέντε (25) ημέρες και φυσικά χωρίς περιορισμό στο πλήθος των «μελών» που θα τοποθετηθούν. Αν υποθέσουμε πως τριάντα (30) λεπτά είναι ο χρόνος που απαιτείται να συμπληρωθεί η φόρμα της θεματικής κατηγορίας μαζί και ο χρόνος συλλογής των προσφορών των «μελών» τότε η αναζήτηση του ενδιαφερόμενου έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να ολοκληρωθεί μία συναλλαγή. Χωρίς μετακινήσεις , έξοδα, κούραση, χάσιμο πολύτιμου χρόνου ο κάθε «ενδιαφερόμενος» μπορεί να έχει εικόνα της αγοράς προκειμένου να πραγματοποιήσει συναλλαγές, με κατάργηση των αποστάσεων και με πραγματοποίηση αγορών χωρίς αναγκαστικές επιλογές.

Αυτή είναι η «νέα εποχή» που εγκαινιάζει η εφαρμογή "Energy In Business" στους χρήστες της.

 Λίγη…….αριθμητική 

Ας δούμε αν η νέα πρακτική αξίζει, κάνοντας λίγη ... αριθμητική :

Αν Ζ = ο χρόνος που απαιτείται για την εκδήλωση της ζήτησης, και είναι ο Μέσος Όρος που συμπεριλαμβάνει :

α: χρόνος μετακίνησης που απαιτείται για την μία (1) επίσκεψη σε έναν προμηθευτή προκειμένου να περιγράψει την ανάγκη του (το φωτοβολταϊκό σύστημα).

β: χρόνος που απαιτείται για να παραλάβει την προσφορά από τον προμηθευτή.

Ζ = α + β = 110 λεπτά Μ.Ο.

Χ = Προϊόν ανά προμηθευτή

Y = η ζήτηση ανά προϊόν (έργο,υπηρεσία, υλικό)

Α = ο χρόνος που απαιτείται από την εκδήλωση της ζήτησης/προμηθευτή μέχρι την λήψη της προσφοράς του,
άρα

Α = Χ * Y * Ζ σε min

Κατά την εκδήλωση μιας ζήτησης για την αγορά ενός προϊόντος (Υ=1), απαιτείται ένα χρονικό διάστημα όπου θα γίνει η συλλογή προσφορών (Ζ = 110 min/προϊόν, στο παράδειγμά μας φωτοβολταϊκό σύστημα).
Ετσι Χ=1 για την προσφορά (προϊόν) κάθε προμηθευτή. Έστω ότι έχει λάβει ο ιδιώτης δέκα (10) προσφορές από δέκα (10) προμηθευτές.

Με την παλιά πρακτική Υ = 1, Χ = 10, Ζ = 110 min/προσφορά φωτοβολταϊκού

Άρα το Α = Υ * Χ* Ζ => Α = 1 * 10 * 110 = 1.100 min !

Με την νέα πρακτική η οποία εκφράζεται με την χρήση της Εφαρμογής EnergyInBusiness, προκύπτει μία νέα παράμετρος στη σχέση μεταξύ καταναλισκόμενου χρόνου και ολοκλήρωσης της ίδιας διαδικασίας, οπότε έχουμε :
Υ = 1 (τα προϊόντα της αναζήτησης, εδώ οικιακό φωτοβολταικό σύστημα)
Χ = 1 (Τα προσφερόμενα προϊόντα ανά προμηθευτή, ένα (1) έως ν στον ίδιο χρόνο),
Ζ = 30 min/Σύνολο των προϊόντων (Εδώ το Ζ χάνει την αθροιστική του ιδιότητα στους ν προμηθευτές).
Ο χρόνος καταχώρησης των στοιχείων αναζήτησης καθώς και ο χρόνος της παραλαβής των προσφορών γίνεται μία φορά προς όλα τα μέλη της θεματικής κατηγορίας όπου εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον = η διαδικασία από το πρωτόκολλο της εφαρμογής Energy In Business.

Ετσι το Α θα είναι : Α = Υ * Χ * Ζ => Α = 1 * 1 * 30 = 30 min !!!!!!!!!!!!

Η νέα πρακτική λοιπόν, αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα.

 Το διάγραμμα απεικόνισης της παλιάς πρακτικής 

agores1

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Y : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 

 Το διάγραμμα απεικόνισης της νέας πρακτικής 

agores2

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Ψ : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 Συγκριτική απεικόνιση των διαγραμμάτων 

agores3

Άξονας Χ : Πλήθος μοναδιαίων αναζητήσεων (για την αγορά ενός προϊόντος)

Άξονας Υ : Ο χρόνος που καταναλώνεται για κάθε μοναδιαία αναζήτηση (λεπτά)

 Χρόνος ''EnergyInBusiness'' vs χρόνου Παλιάς Πρακτικής 

agores4

Υποστηρικτές

ENERGY IN BUSINESS

ENERGY IN BUSINESS

www.energyinbusiness.gr

ENERGY IN BUSINESS

ENERGY IN BUSINESS

www.energyinbusiness.gr